< MoD Model Działania
Model działania

MoD pojawia się tam, gdzie jest potrzeba zmiany, pozwoju, poprawy wyników i jakości pracy, tam gdzie niezbędna jest natychmiastowa restrukturyzacja i zarządzanie kryzysowe.

MoD w trudnych sytuacjach może stać się partnerem zarządzającym, działającym na zasadzie funduszu inwestycyjnego, ale inwestującego swój czas i wiedzę, w zamian, za z
góry określony w czasie, udział w poprawie zysków, dzięki czemu Klient zyskuje dostęp do ludzi i wiedzy bez generowania wysokich kosztów.

Etapy procesu w naszym modelu obrazuje poniższy schemat. Każdy etap zawiera się w różnych okresach czasowych, wymaga zawsze zaangażowania ludzi w organizacji, a z biegiem czasu, poprzez zarządzanie angażujące, płynnie przekazuje stery ludziom.model MoD


Strategiczne cele w modelu MoD opierają się na kilku podstawowych założeniach co się powinno wydarzyć w organizacji po wdrożeniu modelu:

  1. Cash Profit Future Growth – Odzyskać Płynność, Odzyskać Rentowność, Rozwój i Spojrzenie w Przyszłość, Długoterminowy Wzrost
  2. Double Digit Ebitda – rentowność firmy zawsze dwucyfrowa – zasada zdrowej firmy i jej dobra wycena w momencie sprzedaży lub IPO
  3. Measure Challenge Change – wszystko musi być mierzalne, każdy wynik trzeba poddawać wyzwaniom a zmiana musi być należycie zaplanowana i wdrożona.

Strategia MoD oparta jest na modelu zarządzania angażującego, w którym zawsze występuje ktoś odpowiedzialny za wykonanie/wdrożenie procesu, ktoś odpowiedzialny
za uruchomienie procesu (sponsor/właściciel) oraz ktoś wspierający proces. W wyniku tego powstaje trójkąt Uruchamiający – Odpowiedzialny – Wspierający a wszyscy poza trójkątem
są Poinformowani.model MoD© 2014 All Rights Reserved | made by STÄMPFLI